Wat te doen bij een spoedgeval?

Buiten onze openingstijden is er een spoedgevallenregeling, waarbij een tandarts in de regio dienst heeft. Houdt er rekening mee dat u meestal contant moet afrekenen als u gebruik maakt van de spoeddienst. Bij heftige pijnklachten, nabloedingen of een ongeval kunt u contact opnemen met deze dienst. 

De spoedgevallendienst is te bereiken onder nummer: 0900 – 1515. 

Spoedgevallen

Een spoedgeval is een situatie waarbij dringend tandheelkundige hulp nodig is. Echte spoedgevallen zijn: 

  • een uitgeslagen of loszittende tand door een ongeluk of een slag of stoot; 
  • een ernstige nabloeding na het trekken van een tand of een kies. 
  • extreme kiespijn, die ook na het innemen van pijnstillers niet meer vol te houden is, die wel verlicht wordt door spoelen met koud water.
  • een opkomende dikke wang.

Bel in dit soort gevallen direct de tandarts.

Zaken die desnoods wel kunnen wachten tot de volgende dag zijn:

  • een uitgevallen vulling;
  • een tand of kies waarvan een stukje afgebroken is; 
  • kiespijn.


In dit geval kunt u de volgende dag een afspraak maken met uw eigen of eventueel de waarnemende tandarts.